====================================================================

האָט ער געזאָגט...Hot-Air-gezogt vegn - balon

אַקטואַליע און קאָמענטאַרן

– לייבל באָטוויניק. האַרבסט 2012. ה'תשע"ג

ערשטער באַזוך? – לייען דאָס  |  First visit? – Read this  |  ביקור ראשון? נא לקרוא

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

זײַט אַזוי גוט, שרײַבט אויף דעם פאָלגנדיקן אינטערנעץ-אַדרעס (אי-אַדרעס):

Please write to the following e-mail address:

נא כתבו לכתובת דוא"ל הבא:

 leybl_botwinik@yahoo.com

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

ווי לאַנג די ערד וועט דרייען זיך
 און מענטשן וועלן פרייען זיך
און פייגל וועלן זינגען
 וועט ייִדיש לשון קלינגען
פון דוד באָטוויניק
י
Links | Map | About | Contact | S'new? | HOT  
פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | שרײַב | ס'נײַ? | HOT | לייבלסוועלט
קישורים | מפּה | אודות | צור קשר | מה חדשַ? | HOT