====================================================================

האָט ער געזאָגט...Hot-Air-gezogt vegn - balon

אַקטואַליע און קאָמענטאַרן

– לייבל באָטוויניק. האַרבסט 2012. ה'תשע"ג
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

וואָס איז נײַ?  -- ? What's New  --  מה חדש?

ערשטער באַזוך? – לייען דאָס  |  First visit? – Read this  |  ביקור ראשון? נא לקרוא

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
דאָ ווערן אָנגעגעבן די נײַסטע אינפאָרמאַציעס און פאַרבינדפּונקטן,
אַרײַנגערעכנט די דאַטעס פון ווען מע האָט זיי אַרויפגעלייגט אויפן וועבלאַץ.

 =======================================================


All for One – or None at All

29-Oct-2012


DEBUT (Joke)

פתיחה (בדיחה)

דעביו (וויץ)

26-Oct-2012

Links | Map | About | Contact | S'new? | HOT  
פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | שרײַב | ס'נײַ? | HOT | לייבלסוועלט
קישורים | מפּה | אודות | צור קשר | מה חדשַ? | HOT