====================================================================

האָט ער געזאָגט...Hot-Air-gezogt vegn - balon

אַקטואַליע און קאָמענטאַרן

– לייבל באָטוויניק. האַרבסט 2012. ה'תשע"ג

ערשטער באַזוך? – לייען דאָס  |  First visit? – Read this  |  ביקור ראשון? נא לקרוא

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = == = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

UNDER  CONSTRUCTION
ווערט געבויט
בבניה
         
י
Links | Map | About | Contact | S'new? | HOT  
פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | שרײַב | ס'נײַ? | HOT | לייבלסוועלט
קישורים | מפּה | אודות | צור קשר | מה חדשַ? | HOT