====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. פרילינג 2011. ה'תשע"א 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 3

3.1 פון פּאַסטעכס טאָג-בוך:
- זונטיק, דעם 26סטן מערץ, 1911

************************************

פראַגמענט פונעם ליד "אָנהויב, ניט פון אָנהויב"

********

..."הײַנט איז דער ערשטער טאָג פֿון דאָס רעשטלעך פֿון דײַן לעבן..." – דאָס ענגליש װערטל פּאַסט זיך זײער גוט צו צו דעם נײַעם מצבֿ פֿון די מײדלעך. הײַנט האָב איך װידער באַדאַרפֿט אױפֿקלערן װאָס איז געשען, װאָס איז און װאָס קען זײַן... די מײדלעך זײַנען אין אַלגעמײן געװען שטיל. זײ איז נאָך גאַנץ שװער געװען צו פֿאַרדײַען װאָס איז מיט זײ געשען. פֿון דעסטװעגן, װי עס פֿירט זיך װען מע האָט צו טאָן מיט מער װי אײן מענטש, זײַנען אױך געװען פּראָבלעמען. דער ערשטער אױפֿברױז איז הײַנט אַדורך ברוך השם בשלום, – עס זאָלן ניט זײַן קײן ערגערע. איך שרײַב, אַגבֿ, "דער ערשטער", װײַל מסתּמא װעלן זײַן נאָך..."  

[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

פאָרויס צו: 3.1.1 דעם טאָג-פּלאַן

 פאָרויס צו: 3.2 היים און הויז

צוריק צום תּוכן פון קאַפּיטל 3

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל