====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. פרילינג 2011. ה'תשע"א 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 2

2.1.1 פון פּאַסטעכס טאָג-בוך:
טאָג-פּלאַן

פון-ביזאַקטיוויטעט
ביז אַן ערך 18:00ראַטעווען וואָס מער מענטשן פון דעם פײַער
18:00-21:00אויפנעמען די געראַטעוועטע + אָוונט-ברויט מיט אויפקלערונגען
21:00-00:00שלאָפן
00:00-03:00שלאָפן
03:00-06:00שלאָפן

[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

פראַגמענט פונעם ליד "די זון וועט אַרונטערגיין"

פאָרויס צו: 2.2 פּלוצלונג: שטיל

צוריק צום תּוכן פון קאַפּיטל 2

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל