====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. פרילינג 2011. ה'תשע"א 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


עד כאן - תקציר
Up to now - Synopsis
ביז אַהער - איבערבליק

קאַפּיטל 2: מער קיין פּחד ניט

2.1 פון פּאַסטעכס טאָג-בוך: מוצאי שבת, דעם 25סטן מערץ, 1911

2.1.1 טאָג-פּלאַן


2.2 פראַגמענט פון דעם ליד "די זון וועט אַרונטערגיין" - פון משה-לייב האַלפּערן


2.2 פּלוצלונג: שטיל


2.3 פראַגמענט פון דעם ליד "אייביק" - פון ה. לייוויק

2.3 אויס פײַער, אויס פײַערלעשער

[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן

אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל