====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 9

9.1.1 פון פּאַסטעכס טאָג-בוך:
טאָג-פּלאַן

פון-ביז אַקטיוויטעט
08:00-06:00 פערטע וואַך - פּאַסטעך אַליין
08:30-08:00 אויפשטיין
11:00-08:30 דאַוונען (שבת-אויפרוף) און קידוש-פרישטיק
13:00-11:00 לימוד: הלכה און פּרשה פון דער וואָך / פרײַ
16:00-13:00 מיטאָג און אָפּרו-פּעריאָד
19:00-16:00 לימוד: פּרקי-אבות
+ מנחה, שלש-סעודות, מערב, הבדלה
21:00-19:00 מלווה-מלכּה מיט קולטור-פאַרווײַלערישער פּראָגראַם: פילם
00:00-21:00 ניטאָ קיין וואַך
03:00-00:00 ניטאָ קיין וואַך
06:00-03:00 ניטאָ קיין וואַך

[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

פאָרויס צו: 9.2 שחרית און קידוש

צוריק צום תּוכן פון קאַפּיטל 9

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל