====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 8

8.1 פון פּאַסטעכס טאָג-בוך:
- פרײַטיק, דעם 31סטן מערץ, 1911

"ס'האַלט פּונקט פֿאַר שבת, האָב איך ניט קײן סך צײַט צו שרײַבן. – כ'װעל מירצעשעם מאָרגן שרײַבן מערער, און אױך װעגן װי עס איז אַדורך דער הײַנטיקער אָװנט מיטן דאַװנען און קבלת שבת... הײַנט אין דער פֿרי איז מען געװען גוט פֿאַרנומען מיטן צוגרײטן די שבת-מאכלים. אין אַ נאָרמאַלן טאָג זײַנען פֿאַראַן מחלוקתן אין קיך – אָבער פֿאַר שבת, איז זיכער סכּנת נפֿשות דאָרט אַרײַנצוגײן, ספּעציעל װען די פֿרױען נעמען דאָס אַזױ ערנסט (דער עיקר, װעמענס געפֿילטע פֿיש איז דאָס בעסטע...).

נאָך מיטאָג, האָב איך זײ דערצײלט װעגן דער נײַער מדינת-ישׂראל (בקיצור, פֿאַרשטײט זיך), און סוף-כּל-סוף אַנטפּלעקט פֿאַר זײ פֿון װעלכן יאָר איך קום אָן צו זײ. װעגן זיך אַלײן, האָב איך אָבער װײניק דערצײלט...."

[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

פאָרויס צו: 8.1.1 דעם טאָג-פּלאַן

 פאָרויס צו: 8.2 וואָס קאָכט זיך?

צוריק צום תּוכן פון קאַפּיטל 8

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל