====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 6

6.1.1 פון פּאַסטעכס טאָג-בוך:
טאָג-פּלאַן

פון-ביז אַקטיוויטעט
06:30-06:00 אויפשטיין
07:30-06:30 פיזישע געניטונגען און זעלבט-שוץ
09:00-07:30 דאַוונען און פרישטיק
13:00-09:00 אַרבעט 
15:00-13:00 מיטאָג און אָפּרו-פּעריאָד
19:00-15:00 לימודים
קורסן: ענגליש [אָפּגעלייגט], תּורה,
מאַטעמאַטיק [אָפּגעלייגט], וועלט געשיכטע 1918 ביז 1932.
+ לויט די שעהן: דאַוונען מינחה און מערב
21:00-19:00 אָוונט-ברויט מיט קולטור-פאַרווײַלערישער פּראָגראַם
00:00-21:00 המשך, קולטור-פאַרווײַלערישער פּראָגראַם/ פרײַ/ שלאָפן + ערשטע וואַך
03:00-00:00 צווייטע וואַך
06:00-03:00 דריטע וואַך

[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

פאָרויס צו: 6.2 פרי שטיק

צוריק צום תּוכן פון קאַפּיטל 6

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל