====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. פרילינג 2011. ה'תשע"א 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 4

4.1.1 פון פּאַסטעכס טאָג-בוך:
טאָג-פּלאַן

פון-ביז אַקטיוויטעט
06:30-06:00 אויפשטיין
07:30-06:30 פאַרזאַמלונג + פיזישע געניטונג און עלעקטרע-גענעראַטאָר-ציקלען
09:00-07:30 דאַוונען און פרישטיק
13:00-09:00 אַרבעט: אויספּלאַנירן דעם שטעטל "בראשית"
14:30-13:00 מיטאָג און אָפּרו-פּעריאָד
[ווי אַן אויסנאַם, לכּבוד דעם ערשטן טאָג לימודים, הייבט זיך אָן פריער. אָפּרו-צײַט ווערט דעראיבער פאַרקירצט] 
19:00-14:30 אַרײַנפיר צו די לימודים
קורסן: ייִדיש שפּראַך און ליטעראַטור [אָפּגעלייגט], תּורה און הלכה [אָפּגעלייגט], מאַטעמאַטיק [אָפּגעלייגט], וועלט געשיכטע ביז 1911.
+ לויט די שעהן: דאַוונען מינחה און מערב
21:00-19:00 אָוונט-ברויט מיט קולטור-פאַרווײַלערישער פּראָגראַם
00:00-21:00 המשך, קולטור-פאַרווײַלערישער פּראָגראַם/ פרײַ/ שלאָפן + ערשטע וואַך
03:00-00:00 צווייטע וואַך
06:00-03:00 דריטע וואַך

[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

פאָרויס צו: 4.2 נײַע ענערגיע

צוריק צום תּוכן פון קאַפּיטל 4

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל