====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 9

פראַגמענט פון דעם ליד:
געקומען איז די צײַט
- ווערטער און מוזיק פון אברהם גאָלדפאַדען

"... 

געקומען איז די צײַט 

זי איז שוין ניט ווײַט, 

יאָ, גאָר ניט ווײַט, 

דאָס לאַנד באַפרײַען 

יאָ, יאָ, באַפרײַען, 

און דאָס בית-המקדש באַנײַען, 

יאָ, יאָ, באַנײַען. 

דאָס לאַנד באַפרײַען 

אויפבויען אויף ס'נײַ

..."

[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל