====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 9

מיין נישט
- פון י.ל. פּרץ (מוזיק: מאיר באָגדאַנסקי)

"...מיין נישט, די וועלט איז אַ בערזע באַשאַפן

דער שטאַרקער זאָל האַנדלען מיט מידע און שוואַכע, 

זאָל קויפן בײַ אָרעמע מיידלעך די בושה, 

בײַ פרויען די מילך פון די בריסטן, 

בײַ מענער די מאַרך פון די ביינער, 

בײַ קינדער דעם שמייכל, 

דעם זעלטענעם גאַסט אויף וואַקסענעם פּנים 

– אָ, מיין נישט, די וועלט איז אַ בערזע! 

..." 


[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל