====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 8

פראַגמענט פון דעם ליד:
דרך ירושלים
- לייבל באָטוויניק (מוזיק: סענדער באָטוויניק)

"...

מיר האָבן דערלעבט אונדזער גאָר אַלטן חלום, 

באַזעצט און באַלעבט איז פון ייִדן דאָס לאַנד. 

מיר גאַרן נאָך פרײַהייט צו לעבן בשלום 

ווי ייִדן — ווי גלײַכע מיט פעלקער באַנאַנד

..."


[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל