====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 6

פראַגמענט פון דעם ליד:
בעלז
- פון יעקב דזשייקאָבס
(מוזיק: אַלעקסאַנדער אָלשאַנעצקי)

 

" ...אוי, אוי אוי בעלז, — מײַן שטעטעלע בעלז, 

מײַן היימעלע, וווּ איך האָב 

מײַנע קינדערשע יאָרן פֿאַרבראַכט. 

זײַט איר אַמאָל געווען אין... 

בעלז, מײַן שטעטעלע בעלז, 

אין אָרעמען שטיבעלע, 

מיט אַלע קינדערלעך דאָרט געלאַכט. 

יעדן שבת פֿלעג איך לויפֿן 

דאָרט מיט דער תחינה גלײַך 

צו זיצן אונטער דעם גרינעם ביימעלע, 

לייענען בײַ דעם טײַך.

..."

[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל