====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 6

רייזעלע
- פון מרדכי געבירטיג

"
... כוועל פֿון הײַנט נישט פֿײַפֿן מער, 

דרויף גיב איך אַ שבֿועהלע – 

דיר צוליב וועל איך אפֿילו 

ווערן פֿרום, מײַן צנועהלה, 

כוועל זײַן ווען דו ווילסט נאָר, רייזל, 

ווי דײַן מאַמע פֿרום, 

יעדן שבת גיין אין קלײַזל 

- קום, קום, קום ! "


[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל