====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 6

פראַגמענט פון דעם ליד:
זאָגט דער רבי ר' מאָטעניו
- אהרון צייטלין (מוזיק: שמואל בוגאַטש)

"

 זאָגט דער רבי, ר' מאָטעניו
 אַ גוט מאָרגן דיר, גאָטעניו
 נעם אַראָפּ פון אונדז דײַן כּעס, }
 וועלן מיר טאָן כְּדִין וּכְדַת.       } 2x

רעפריין:
   אוי, צדיקים. צדיקים גייען באָם.
   אוי, רשעים. רשעים פאַלן באָם.
               באָם, באָם, בירי-בירי-באָם             }
               בים-באָם, בים-באָם, בירי-בירי-באָם. 
} 2x

..."


[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל