====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 6

פראַגמענט פון דעם ליד:
מאַרש ליד 
- פון יצחק קאַצענעלנסאָן (מוזיק: ישׂראל גלאַטשטיין)

" ...

איינס און צוויי און דרײַ און פיר

וואָס מיר זײַנען, זײַנען מיר. 

כאָטש מיר זײַנען יונג און קליין, 

ווי די העלדן דאַרף מען גיין.

    

    אַ פיסל, איבער אַ פיסל, 

    און שטײַפער, שטײַפער, 

    שטײַפער אַ ביסל. 

    שפּאַן, שפּאַן שטאָלץ 

    שפּאַן שטאָלץ און זיכער, 

    די קעפּלעך העכער, העכער, העכער! 

..."


[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל