====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. פרילינג 2011. ה'תשע"א 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 4

פראַגמענט פון דעם ליד:
ערגעץ ווײַט
- פון ה. לייוויק

"
ערגעץ ווײַט, ערגעץ ווײַט
ליגט דאָס לאַנד דאָס פאַרבאָרגענע,
זילבעריק בלאָען די בערג
נאָך פון קיינעם פאַרטראָטענע;

ערגעץ טיף, ערגעץ טיף
אין דער ערד אײַנגעקנאָטענע
וואַרטן אוצרות פאַר אונדז,

וואַרטן אוצרות פאַרשאָטענע
..."


[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל