====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. 2011-2012. ה'תשע"א-ה'תשע"ב  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 6

פראַגמענט פון דעם ליד:
אין ראָד אַרײַן 
- אומבאַקאַנט

"... האָט זיך מיר די זיפּ צעזיפּט, 

און ס'האָט זיך מיר צובראָכן 

האָט זיך מיר די שיך צעריסן, 

טאַנץ איך אין די זאָקן. 

רעפריין: 

טאַנץ, טאַנץ, טאַנץ 

אַ ביסעלע מיט מיר 

זי האָט ליב די איידעמס 

און איך האָב ליב די שניר...

..."


[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל