====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. פרילינג 2011. ה'תשע"א 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 5

פראַגמענט פון דעם ליד:
*די באַלאַדע פונעם זעלנער אין טויטנבעט
- פון מ.-מ. שאַפיר
(מוזיק׃ דוד באָטװיניק)

(*ליד וועגן אַ שווער פאַרוואונדעטן סאָלדאַט אינען ערשטן וועלט-קריג [1914-1918]).

"דער זעלנער ליגט אין אַ פֿײַער טײַך,
דאָס בעט איז ציכטיק און בלענדט.
ער האַלט די אױגן אױסגעגלײזט
צו די װײַסע װענט געװענט.

ער האָט שױן געשאָלטן די מאַמע גראָב,
ער האָט שױן געלעסטערט גאָט.
ער האָט אױסגעגאָסן אױף זײערע קעפּ
די מיאוסע קללות װאָס ער האָט.

..."

[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל