====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. פרילינג 2011. ה'תשע"א 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 5

וויסנשאַפט און וויסנקראַפט
- פון לייבל באָטוויניק

"וויסן מיינט קענען
און שאַפן מיינט מאַכן
און וואָס מער מע קען
שאַפט מען נײַערע זאַכן. 

דער וואָס ווייסט אַ סך
וועגן יעדער זאַך –
דער האָט כּוח און האָט קראַפט
אין זײַן מוח ווען ער שאַפט
– דאָס איז וויסנקראַפט ! ..."


[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל