====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. זומער 2011. ה'תשע"א 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 5

5.1 פון פּאַסטעכס טאָג-בוך:
- דינסטיק, דעם 28סטן מערץ, 1911

"הײַנט האָב איך זײ אָנגעהױבן צוריק פֿאַרבינדן מיט "דער אמתער װעלט" (און האָפֿנטלעך דורך דעם קלאָרער מאַכן פֿאַר זײ זײער אײגענעם מצבֿ) – איך האָב זײ געבראַכט צײַטונגען װאָס דערצײלן װאָס איז געשען אינעם טרײַענגל-פֿײַער, און זײ צוגעזאָגט, אַז איך װעל זײ האַלטן אינפֿאָרמירט װעגן װאָס עס קומט פֿאָר אין דער דרױסנדיקער װעלט. דערװײַלע זײַנען מיר אָנגעגאַנגען מיט די פּלענער בײַם אױפֿשטעלן אַ װאױנאָרט – אונדזער שטעטעלע "בראשית". איך האָב זײ אױך געלערנט אַ ביסל װעגן די טומלדיקע יאַרן 1911-1918, מיט דער אַזױ-גערופֿענער "גרױסע מלחמה" (איך האָב זײ נאָך ניט אױסגעזאָגט אַז אין שפּעטערע יאָרן װעט מען דאָס אָנרופֿן "די ערשטע װעלט מלחמה", – פֿאַר פֿאַרשטענדלעכע סיבות...). דער גרױסער סורפּריז פֿונעם טאָג, אָבער, איז געװען די אַנטפּלעקונג פֿון העניע גאָלדבערג (אָדער װי זי האָט געבעטן מע זאָל זי אָנרופֿן: פײגע-הינדע), בעת דער אָװנט-פּראָגראַם..."

[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

פאָרויס צו: 5.1.1 דעם טאָג-פּלאַן

 פאָרויס צו: 5.2 טרײַענל-פלאץ

צוריק צום תּוכן פון קאַפּיטל 5

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל