====================================================================

צו טאָוול זייט - To TOVL ZAYT מער קיין פּחד ניט: I -דער פּאַסטעך! TRI-fon

כראָניק פון אַ נײַער תּקופה אין ייִדישן לעבן: דעם פּאַסטעכס טאָג-בוך – די ערשטע פאַזע

– לייבל באָטוויניק. פרילינג 2011. ה'תשע"א 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

קאַפּיטל 1

1.1 פון פּאַסטעכס טאָג-בוך:
- מוצאי שבת, דעם 25סטן מערץ, 1911

... הײַנט איז געווען דער גרויסער פײַער אין דעם טרײַענגל פאַבריק אין ניו-יאָרק. עס איז געווען שרעקלעך. איך האָב אַלץ געטאָן צו ראַטעווען וואָס מער אומשולדיקע קרבנות, אָבער עס איז געווען כּמעט ווי אוממעגלעך צוצוקומען צו אַ סך פון זיי, און צו אַנדערע, בין איך שוין אָנגעקומען צו שפּעט. ווי דרײַסט זיי זײַנען געווען. ווי טראַגיש זייער גורל..."

[זעט אויך די שײַכותדיקע פאַרבינדפּונקטן 
אויף דעם אַלוועלטלעכן וועב, וועגן דעם טרײַענגל-פײַער]

פאָרויס צו: 1.2 די אומשולדיקע, און די מוטיקע

צוריק צום תּוכן פון קאַפּיטל 1

 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ס'נײַ? | שרײַב פאַרבינדפּונקטן | מאַפּע | וועגן | תּוכן | מ.ק.פ.לייבלסוועלט היים זײַטל